- SEGURMEDIA - corredoria d´assegurances -
SEGURMEDIA SL
castellano catala english deutch
| | |
corredoria d´assegurances

Tota la nostra

experiencia per

assegurar la seva

qualitat

de vida

> vehicles  


Subscriure una pòlissa de segur d’automòbils és una obligació legal. La Llei d’Ordenació i Supervisió d’assegurances privades (Llei 30/1995) i el Reglament sobre responsabilitat civil i segur en la circulació de vehicles a motor (R.D. 7/2001) regula l’obligació que té tot propietari de vehicles a motor de subscriure el segur de Responsabilidad civil

esteblind importants sancions per a qui no compleixen amb aquesta normativa.

SEGURMEDIA, posa a la seva disposicio un producte amb gran flexibilidad, tant en les cobertures i garanties com en el seu preu a adaptar-se a les necessitas del client en tot moment.

Nostra tarifa de preus pren en consideraci tant els factors personals de conductor habitual, com la seva edat, antiguitat de permís, sexe, zona geografica.

Amb això s’assoleix adequar el cost del segur del seu vehicul a les circustàncies personals en cada cas.

+ informació